palvelut

Olemme mukana pro­jek­tin kai­kissa vai­heissa.

Valvonta ja rakennuttaminen

Huolehdimme eduistasi ja laadimme urakkaohjelman. Selvitämme taloudellisimman toteutustavan: teemme tarjouspyynnöt, määrä- ja kustannuslaskelmat. Huolehdimme tarvittavista sopimusasiakirjoista ja selvityksistä.

 

Rakenne- ja rakennusuunnittelu

Teemme tarveselvityksen sekä hanke- ja luonnossuunnitelmat. Laadimme suunnitelmat, asiakirjat ja selvitykset, joita tarvitaan rakennuslupahakemukseen kuten asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Suunnittelemme rakennusosapiirustukset ja teemme rakennustapaselostuksen. Vertailemme eri runkomateriaaleja. Suunnittelemme elementit kohteisiimme ja teräsrakenteisiin konepajakuvat.

Uudisrakennus- ja peruskorjaus

Suun­nit­te­lemme uudis­ra­ken­nuk­sia ja perus­kor­jaus­koh­teita sekä yri­tyk­sille että yksi­tyis­hen­ki­löille. Suun­nit­te­lu­koh­tei­siimme kuu­lu­vat niin teol­li­suus– ja asuin­ra­ken­nuk­set, lii­ke­ti­lat, päi­vä­ko­dit, kou­lut kuin pien­ta­lot­kin. Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka koke­mus teräsbetoni-, teräs– ja puurakenteista.