info

Olemme raken­nusa­lan kon­sult­ti­toi­misto. Teemme rakenne- ja rakennussuunnittelua, rakennuttamispalveluja ja työmaavalvontaa.

Suunnittelua yli 30 vuotta

RI-Plan Oy on kokenut suunnittelutoimisto, joka on toiminut vuodesta 1990. RI-Planin pääkonttori sijaitsee Kouvolassa ja sivukonttori Turussa. Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka koke­mus teräsbetoni-, teräs– ja puurakenteista. Eri­tyisvahvuuksiimme kuuluu myös tilae­le­ment­ti­ra­ken­ta­mi­nen. Toimitusjohtajana toimii Jarno Pylvänen.

Toimintakonsepti

Kon­sep­tiimme kuu­lu­vat rakenne– ja raken­nus­suun­nit­telu, raken­nut­ta­mis­pal­ve­lut ja val­vonta. Teemme mm. betonielementtisuunnittelua, jul­ki­si­vusa­nee­rauk­sia sekä puu– ja tilae­le­ment­ti­ra­ken­teita. Suun­nit­te­lemme uudis­ra­ken­nuk­sia ja perus­kor­jaus­koh­teita sekä yri­tyk­sille että yksi­tyis­hen­ki­löille. Suunnittelussa käytämme Tekla Structures ja AutoCAD-ohjelmistoja. Laskentaohjelmistoista meillä on käytössä StruSoftin ohjelmistot FEM-Design ja Jigi.

Suunnittelukohteet

Suun­nit­te­lu­koh­tei­siimme kuu­lu­vat teol­li­suus– ja asuin­ra­ken­nuk­set, lii­ke­ti­lat, päi­vä­ko­dit ja kou­lut. Toimimme Kymenlaakson lisäksi pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla sekä Etelä-Suomessa, mutta olemme tehneet kohteita ympäri Suomea.