tiedotteet

Uusimmat kuulumisemme.

Paras luottoluokka

RI-Plan Oy:n on yksi Suo­men luot­to­kel­poi­sim­mista yri­tyk­sistä. Vaa­ti­muk­sena kor­keim­piin luot­to­luok­kiin pää­se­mi­selle ovat kes­ki­mää­räistä parem­mat talou­den tun­nus­lu­vut, posi­tii­vi­nen tausta ja mak­su­käyt­täy­ty­mi­nen sekä riit­tävä toi­min­nan volyymi. AAA-luottoluokitus tekee RI-Plan Oy:stä tur­val­li­sen kump­pa­nin.

Tiedote sukupolvenvaihdoksesta

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

RI‐Plan Oy:n sukupolvenvaihdoksen siirtymävaihe on saatu päätökseen. Vetovastuun RI-Planista ottaa nyt kokonaisuudessaan uudet osakkaat Jarno Pylvänen, Nina Vanhatalo ja Joonas Lonka.

Jyri Laurinantti siirtyy viettämään ansaittuja eläkepäiviä pitkän työrupeaman jälkeen, mutta jatkaa kuitenkin Matin kanssa KoKot Oy:n (y-tunnus 0810100-9) parissa pääsääntöisesti rakennuttamis- ja valvontatöissä. KoKot Oy:n toimenkuvaan kuuluu korjaussuunnittelu, rakennuttaminen, lupakäsittelyt ja valvonta. Lisäksi pienimuotoinen pää- ja rakennesuunnittelu onnistuu heidän rakennuttamiskohteisiin.


KoKot Oy:n yhteystiedot:

Osoite

Osoitteemme on Käsityöläiskatu 4, 45100 Kouvola (Yritystalo, 2. krs)


Laskutusosoite

Laskutusosoitteemme löydätte alla olevasta taulukosta. Huomioikaa, että postilokero-osoitteeseen saa lähettää vain laskuja ja sitä ei voi käyttää tavarantoimitukseen tai mainosten lähettämiseen tms. Sähköpostitse lähetettävissä laskuissa toimittakaa lasku ja sen liitteet yhtenä PDF-liitetiedostona.

Toivomme kuitenkin, että tekin siirtyisitte verkkolaskutukseen. Verkkolaskuosoitteen ja välittäjämme tunnuksen löydätte alla olevasta taulukosta. Mikäli teillä on kysyttävää laskutuksesta, voitte olla meihin yhteydessä.


Ostolaskujen vastaanotto
Verkkolaskuna
003729010843
Verkkolaskujen välittäjä
003708599126 (Opentext)
Sähköpostitse
fennoa.503591@erin.posti.com
Postitse

RI-Plan Oy
PL 67777
01051 LASKUT


Suomen vahvimmat

Suomen Asiakastieto Oy on myöntänyt RI-Plan Oy:lle Suomen Vahvimmat 2022 platina -sertifikaatin. Tunnustus perustuu yrityksen talous- ja taustatiedot sekä arvioidaan yrityksen tulevaisuutta.

Luotettava kumppani

Olemme liittyneet Luotettava Kumppani -ohjelmaa. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvii enää toimittaa.