ajankohtaista

Uusimmat kuulumisemme.

Menestystä Kouvolasta

Ri-Plan Oy on mukana “Menestystä Kouvolasta — Roope Tonterin matkassa” –videossa. Vuonna 2016 Roope esitteli videoilla 18 kouvolalaista menestyvää yritystä. Lue lisää kampanjasta http://www.menestystakouvolasta.fi/

(lisää…)

katso videot

Paras luottoluokka

RI-Plan Oy:n on yksi Suo­men luot­to­kel­poi­sim­mista yri­tyk­sistä kuu­den­netta ker­taa. Vaa­ti­muk­sena kor­keim­piin luot­to­luok­kiin pää­se­mi­selle ovat kes­ki­mää­räistä parem­mat talou­den tun­nus­lu­vut, posi­tii­vi­nen tausta ja mak­su­käyt­täy­ty­mi­nen sekä riit­tävä toi­min­nan volyymi. AAA-luottoluokitus tekee RI-Plan Oy:stä tur­val­li­sen kump­pa­nin.

Luotettava kumppani

Olemme liittyneet Luotettava Kumppani -ohjelmaa. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvii enää toimittaa.