ajankohtaista

Uusimmat kuulumisemme.

Tiedote yhtiön jakautumisesta

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

RI‐Plan Oy on jakautunut kahteen eri yhtiöön: (1) suunnitteluliiketoimintaa harjoittavaan ja (2) rakennuttamista harjoittavaan sekä varallisuutta hallinnoivaan yhtiöön. Jakautuminen on saatu päätökseen 20.9.2018, jolloin uudet toiminimet ja Y‐tunnukset on kirjattu Patentti‐ ja rekisterihallituksessa. Jakautumisen syynä on yhtiössä toteutettava sukupolven vaihdos. Kaikki palvelut jatkuvat ennallaan, palvelut toteutetaan entisen henkilökunnan toimesta, tehdyt sopimukset ja tarjoukset siirtyvät uudelle yhtiölle RI‐Plan Oy:lle. Käytännössä nykyisen RI‐Plan Oy:n toiminta ei muutu. Työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden yhtiön RI‐Plan Oy:n palvelukseen 1.10.2018 alkaen.


RI‐Plan Oy:n
Y‐tunnus ja pankkitilinumero vaihtuvat muutoksen myötä. 20.9.2018 alkaen RI‐Plan Oy:n Y‐tunnus on 2901084‐3 ja

  • pankkiyhteys FI29 3131 1001 8734 33.
  • Verkkolaskutusosoite on FI2931311001873433 HANDFIHH.

Jakaantunut yhtiö on KoKoT Oy.
Sen Y‐tunnus on 0810100‐9 ja pankkiyhteydet ovat

  • FI25 3131 3001 1863 86 HANDFIHH, verkkolaskutusosoite FI2531313001186386 HANDFIHH
  • FI91 5750 0120 0197 09 OKOYFIHH, verkkolaskutusosoite 003708101009 OKOYFIHH

KoKoT Oy laskuttaa ennen 1.10.2018 tehdyt työt.

Kouvolassa, 26.9.2018
RI‐Plan Oy
Ilmarinkuja 3, 45100 Kouvola

Jyri Laurinantti

Menestystä Kouvolasta

Ri-Plan Oy on mukana “Menestystä Kouvolasta — Roope Tonterin matkassa” –videossa. Vuonna 2016 Roope esitteli videoilla 18 kouvolalaista menestyvää yritystä. Lue lisää kampanjasta http://www.menestystakouvolasta.fi/

(lisää…)

katso videot

Paras luottoluokka

RI-Plan Oy:n on yksi Suo­men luot­to­kel­poi­sim­mista yri­tyk­sistä kuu­den­netta ker­taa. Vaa­ti­muk­sena kor­keim­piin luot­to­luok­kiin pää­se­mi­selle ovat kes­ki­mää­räistä parem­mat talou­den tun­nus­lu­vut, posi­tii­vi­nen tausta ja mak­su­käyt­täy­ty­mi­nen sekä riit­tävä toi­min­nan volyymi. AAA-luottoluokitus tekee RI-Plan Oy:stä tur­val­li­sen kump­pa­nin.

Luotettava kumppani

Olemme liittyneet Luotettava Kumppani -ohjelmaa. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi tai alihankintasopimuksen, yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvii enää toimittaa.