Rakentamisen konsulttitoimisto
Teollisuusrakennuksista pientaloihin
lue lisää
Suunnittelua
yrityksille ja yksityishenkilöille

Tarjoamme rakenne– ja raken­nus­suun­nit­telua, raken­nut­ta­mis­pal­ve­luja ja val­vontaa, mää­rä­las­kel­mia sekä 3D-visualisointeja.

Suun­nit­te­lemme uudis­ra­ken­nuk­sia ja perus­kor­jaus­koh­teita. Suun­nit­te­lu­koh­tei­siimme kuu­lu­vat teol­li­suus– ja asuin­ra­ken­nuk­set, lii­ke­ti­lat, päi­vä­ko­dit, kou­lut ja pien­ta­lot.

Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka koke­mus teräsbetoni-, teräs– ja puurakenteista. Eri­kois­vah­vuuk­siamme ovat eri­tyi­sesti jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set ja puu– ja tilae­le­ment­ti­ra­ken­ta­mi­nen.


puuterasbetoni

esimerkkikohteita

Järnefeltin yhtenäiskoulu

 • Toimenpide: uudisrakennus
 • Kohde: tilaelementtirakenteinen koulu
 • Koko: 23260m3
 • Paikkakunta: Lohja
 • Vuosi: 2022
 • RI-Plan: rakenne- ja elementtisuunnittelu

Logitri 1-5

 • Toimenpide: uudisrakennus
 • Kohde: teräsbetonirunkoinen logistiikkakeskus
 • Koko: 61000㎡
 • Paikkakunta: Tuusula
 • Vuosi: 2017-2022
 • RI-Plan: rakenne- ja elementtisuunnittelu