Rakentamisen konsulttitoimisto
Teollisuusrakennuksista pientaloihin
lue lisää
Suunnittelua
yrityksille ja yksityishenkilöille

Tarjoamme rakenne– ja raken­nus­suun­nit­telua, raken­nut­ta­mis­pal­ve­luja ja val­vontaa, mää­rä­las­kel­mia sekä 3D-visualisointeja.

Suun­nit­te­lemme uudis­ra­ken­nuk­sia ja perus­kor­jaus­koh­teita. Suun­nit­te­lu­koh­tei­siimme kuu­lu­vat teol­li­suus– ja asuin­ra­ken­nuk­set, lii­ke­ti­lat, päi­vä­ko­dit, kou­lut ja pien­ta­lot.

Suun­nit­te­li­joil­lamme on vankka koke­mus teräsbetoni-, teräs– ja puurakenteista. Eri­kois­vah­vuuk­siamme ovat eri­tyi­sesti jul­ki­si­vusa­nee­rauk­set ja puu– ja tilae­le­ment­ti­ra­ken­ta­mi­nen.


puuterasbetoni

esimerkkikohteita

Hoas / Brysselinkatu

 • Toimenpide: uudisrakennus
 • Kohde: teräsbetonirunkoinen kerrostalo
 • Koko:
 • Paikkakunta: Helsinki (Arabianranta)
 • Vuosi: 2009
 • RI-Plan: rakennesuunnittelu

Aikuiskoulutuskeskus

 • Toimenpide: peruskorjaus ja lisärakennus
 • Kohde: teräsbetonirunkoinen koulutuskeskus
 • Koko: laajennusosa 1700㎡
 • Paikkakunta: Kouvola
 • Vuosi: 2016
 • RI-Plan: rakenne-, elementtisuun­nit­te­lu ja valvonta